Filteeri tulemused
  • Tootekategooria
  • Bränd
  • Suurus

Suures plaanis võib kaitseriietuse jagada kahte kategooriasse. Kaitseriided, mis on ühekordseks kasutamiseks mõeldud ja korduvkasutatavad kaitseriided.

Korduvkasutatavaid kaitseriideid tuleb kasutada sarnaselt ühekordsetega, aga selle väikese vahega, et ühekordseks kasutamiseks mõeldud vahendid visatakse pärast kasutamist ära, korduvkasutatavad esemed tuleb pärast kasutamist eraldada selleks ettenähtud kohta ja enne järgmist kasutuskorda pesta vähemalt 60 kraadi juures.

Mõnikord võivad korduvkasutatavad kaitseriided pakkuda lihtsalt täiendavat kaitset ühekordseks kasutamiseks mõeldud riiete all (näiteks puuvillased kindad).

Kas ühekordne või korduv, valik tuleb teha ennekõike valdkonnapõhiselt. Näiteks tervishoius põhjendatakse ühekordsete kaitseriiete kasutamist tulemusliku nakkushaiguste vältimise ja ennetamisega. Uuringud näitavad, et nakatumise määr väheneb, kui puuvillased riided asendatakse ühekordseks kasutamiseks mõeldud kaitseriietega. Kuna puuvillaseid riideid ei vahetata piisavalt sageli, siis päeva lõpuks võib riietel olla suurel hulgal mikroobe, millest mõned võivad säilida kuni aasta.