Cleanella koostatud juhendid

Kätepesu juhend
Kätepesu juhend lastele
Mida tähendavad sümbolid kindapakil?
Ohutussümbolid juhend
Meelespea tööl
Doseerimisspikker

Muud juhendid

Tätoveerimise ja püsimeigi pigmentide teabeleht
Uuring: Osal iluteenindajatest puuduvad oskused tervisele ohutu teenuse pakkumiseks
Ilusalongi hea hügieenitava (2022)
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus
UV-C kiirguri kasutamine kodustes tingimustes võib olla ohtlik teie tervisele
Kätepesu
Mida saab töökohal viiruste leviku vähendamiseks teha? (terviseinfo.ee)
Ilu - ja isikuteenuste osutamisel kasutatavate seadmete ja instrumentide dekontaminatsioon. Juhised teenuseostutajale. Olga Gurjanova, MSc. 2018
Tätoveerimise ja püsimeigi populaarsus ohustab tervist (PDF), Euroopa Komisjoni uuringu keskus, 2016
Verenakkuste leviku vältimine nahka läbistavate ilu- ja isikuteenuste osutamisel
Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele
Laste mänguasjade hooldamine