KOOLITAJAD

Angela Anton
Olen lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis halduskorralduse eriala. Olnud juba aastaid kontoritööd teinud,  jõudsin 2004 aastal iluteeninduse valdkonda ja alates aastast 2005 asusin tööle ettevõttes Salong Mereneid OÜ, kus algas ka minu koolitaja teekond. Koolitamisega alustasin 2007 aastal. 2010 aastal Mereneid Koolituskeskuse juhatajana kuni 2020 aastani, kui alustasin tööd külalisõppejõuna Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. 

Alates 2007 aastast, liitudes Eesti Kosmeetikute Liiduga, kus olin volikogu liige,  olen kaasa rääkinud iluteeninduse valdkonnas. 2009 aastal olin Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse juures oleva Juuksuritöö ka Iluteeninduse ÖKR nõukogu liige, 2015 – ERKÜ iluteeninduse kutsekomisjoni liige ja hindamiskomisjoni liige, 2017 osalesin Salong Mereneid OÜ esindajana küünetehnikute kutse andja valimise ning uue kutse andjana – Salong Mereneid OÜ kutsekomisjoni esimees, 2018 Kutsestandardi Küünetehnik tase 3, tase 4 koostamise töörühma liige.

2019 sain Kutsetunnistuse – Täiskasvanute koolitaja, tase 6.
2020 alates olen Eesti Kosmeetikute Liidus küünetehnikute kutse andjana kutsekomisjoni liige, 2023 Kutsekojas küünetehniku kutsestandardi uuendamise, töörühma liige.

Minu panus iluvaldkonnale on olnud aastatepikkune küünetehniku eriala edendamine. Suurimaks õnnestumiseks eriala heaks pean algatust  – teha võimalikuks küünetehnikute erila õppimine riiklikes kutse- ja ametikoolides.  

Alates 2019 olen keskendunud peamiselt hügieeni- ja tervisekaitse valdkonnale ilu- ja isikuteeninduses, soovides panustada probleemkohta iluteeninduses, mis oli senini täiesti katmata. Mõni aasta tagasi toodi probleem avalikkuse ette ka läbi OSKA uuringu. Selgus, et valdkonna suurim kitsaskoht on isikuteenuse ebaühtlane kvaliteet ning puuduliku väljaõppega teenuseosutajate oskamatu tegevusega kaasneda võiv oht inimese tervisele… (Tutvu uuringuga)

Koolitajana pean oluliseks elukestvat õpet, vastutan oma enesearengu eest ning panustan oma arengusse. Oma professionaalse taseme hoidmiseks osalen järjepidavalt erinevatel täiendkoolitustel. Jälgin EPALE keskkonnas avaldatud artikleid, et olla kursis uuemate täiskasvanuhariduse ja -koolituse suundadega ning sündmustega nii Eestis kui Euroopas.

Täiendkoolitused, mida olen läbinud (alates 2020 aastast):

  • “Ohutu ja turvaline keskkond infektsioonikontrolli abil”, koolitaja: Tiina Teder, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, (Tunnistus nr Nr M/20/504, 25. juuni 2020)
  • “Õpetamise teotamine kõrgkoolis: hindamine ja tagasisidestamine”, koolitaja: Katrin Karu, Tallinna Ülikool (Tõend nr 8.2-11/1860, 29.09.2020)
  • “Hügieenikoolitus ilutegijatele”, koolitaja Ave Evart, Tradehouse OÜ (Tunnistus nr. 003519, 10.11.2020)
  • „Teadlikult kodu korda!“, koolitaja Helge Alt, Puhastusekspert OÜ (19.01.2021)
  • “Hügieeni- ja sterilisatsiooninõuded iluteeninduses”, koolitaja Minna-Mai Bergmann, Goodpoint Chemicals OÜ (Tunnistus nr. 980, 12.08.2021)
  • “Trendid koristuses uute uurimustulemuste valguses”, koolitaja(d) Helge Alt, Puhastusekspert OÜ (Tõend nr. 17483, 26.11.2021)
  • “Biotsiidide kutselise kasutaja pädevuskoolitus”, koolitaja(d) Helge Alt, Puhastusekspert OÜ (Tunnistus nr. 17582, 15.12.2021)
  • “Toiduhügieen”, mis vastab EV Toiduseaduse § 29 ja aEuroopa Parlamendi ning nõukogu määruse nr. 852/2004 sätestatud nõuetele, Koolitusveeb OÜ (Tunnistus nr. 18042211, 18.04.2022 )
  • “Ilu- ja isikuteenuste osutaja hügieenikoolitus”, mis on vastavuses Sotsiaalministri määrusega nr. 8 “Tervisekaitsenõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele”, Koolitusveeb OÜ (Tunnistus nr. 10052218, 10.05.2022)
  • “Infopäev ilu- ja isikuteenuste osutajatele”, Terviseamet (03.11.2022) 

angela@cleanella.ee