Pakendijäätmete käitlemine

Vastavalt pakendiettevõtja kohustusele:

  • võtame tagasi kauba pakendi, millega oleme kauba lõppkasutajale või tarbijale edastanud;
  • meile saate tagastada ohtlike kemikaalide taara;
  • koondatud info pakendijäätmete avalike kogumiskohtade kohta leiab tarbija www.kuhuviia.ee

Tagastamisele kuuluvad pakendid võtame vastu eelnevalt kokku lepitud ajal Salve 4, Tallinn.

Anna oma pakendi tagastamise soovist kontaktivormil.