TUND AEGA PERSONAALSET KONSULTATSIOONI

Juhul, kui Sa:

  • soovid, et sinu töökoht vastaks kehtivatele tervisekaitsenõuetele ja sa pole kindel, kas erinevatest allikatest saadud teadmised on piisavad, et tagada nõuetele vastavus;
  • kahtled, kas töövahendite ja töökoha hügieenis oled õigesti hinnanud riske ja valinud sobiva dekontamineerimismeetodi nakkushaiguste leviku vältimiseks;
  • sul on tekkinud erinvaid küsimusi näiteks hügieeniplaani, tööriietuse, isikukaitsevahendite, toodete, salongi koristamise või hoopis muu hügieeniteema kohta, aga pole kuskilt vastuseid saanud;
  • sa ootad soovitusi paremateks hügieenilahendusteks, siis

kutsun Sind virtuaalsele konsultatsioonile.

Eesmärk:
Pakkuda võimalikult kiiresti, sulle sobival ajal personaalset konsultatsioon veebikeskkonnas. Räägime kehtivatest hügieeninõuetest ja arutleme töökoha vastavusest nõuetele. Mittevastavuse korral otsime võimalusi neid vastavusse viia. Arutleme olemasolevate hügieenilahenduste üle ja leiame vajadusel praktilisemad lahendused, muutes hügieenikorralduse töökohal tõhusamaks. Pakume selleks sobivaid tooteid ja võimalikult ökonoomseid lahendusi. Soovitame vastavalt tööiseloomule sobivaid töö- ja isikukaitsevahendeid, ühekordseid tooteid ja räägime nende kasutamise eesmärkidest ning vigadest, mida kasutamisel tehakse.

Konsultatsiooni tulemusel:
Tead, mida teha selleks, et tagada ohutu klienditeenindus, oled kursis hetkel kehtivate hügieeninõuetega, soovitustega ja praktilisemate lahendustega.  
 
Kuidas:

Saada oma soov e-mailile. Võtame sinuga ühendust ja lepime kokku mõlemale poolele sobiva aja ja suhtluskanali (Messenger, GoogleMeet jne). 

Kui kohtumise aeg ja suhtluskanal on kokku lepitud, siis saadame arve. Kohtume veebis pärast arve tasumist!

Angela 
5189243
angela@cleanella.ee