PERSONAALNE KOHTUMINE SINU SALONGIS/ERAKABINETIS

Juhul, kui Sa:

  • pole kindel, kas salong, kus töötad vastab tervisekaitsenõuetele, et tagada ohutu klienditeenindus;
  • kahtled, kas töövahendite ja töökeskkonna hügieenis oled õigesti hinnanud riske ja valinud sobivad meetodid nakkushaiguste leviku vältimiseks;
  • soovid teada, et milliseid tooteid kasutada, et ennetada nii enda kui klientide terviseriske;
  • soovid teada, kas peab kõike desinfitseerima või piisab puhastamisest;
  • soovid, et Cleanella koostaks salongile kõige eelneva põhjal hügieeniplaani, siis kutsu meid endale külla. 

Eesmärk:
Kohtuda just Sulle sobival ajal ja töökeskkonnas, kus ilu- või isikuteenust pakud. Arutleda isikuteenindajatele kehtivatest hügieeninõuetest ja hinnata riske. Leida võimalikult praktilisemad lahendused, muutes hügieenikorralduse töökohal mugavalt teostatavaks. Tutvustada selleks sobivaid tooteid ja pakkuda väiksema ajakuluga ja võimalikult ökonoomseid lahendusi. Soovitada vastavalt tööiseloomule sobivaid töö- ja isikukaitsevahendeid, rääkida nende kasutamise eesmärkidest ja vigadest, mida tehakse.

Külastuse tulemusel:
Tead, mida teha selleks, et tagada ohutu klienditeenindus, oled kursis hetkel kehtivate hügieeninõuetega ja praktilisemate lahendustega. Oskad hinnata riske töökohal ja tead sobivaid dekontamineerimismeetodeid. Saad kinnitust, et oled isikuteenindaja, kes teab kuidas hoida puhtust ja on teinud kõik endast sõltuva, et püsida ise terve ja hoida oma klientuur eemal nakkushaigustest. 
 
Kuidas:
Kui saadad sooviavalduse kohtumise kohta, siis võtan Sinuga ühendust, lepime kokku mõlemale poolele sobiva aja ja kohtumispäeva. Kui päev on kokku lepitud, siis saadame arve. Kohtume pärast arve tasumist!

Hinnakiri:
Kohtumine (2-3 tundi)
Juhul, kui kohtumine on Tallinnast väljas rohkem kui 20 km, lisandub transpordikulu vastavalt kilomeetritele.

Angela 
5189243
angela@cleanella.ee