HÜGIEENI ABC TERAAPIAKABINETIS

Koolitus on loodud spetsiaalselt terapeutidele, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi hügieenivaldkonnas. Koolitus sobib erinevate erialade spetsialistidele ning nii lastega kui täiskasvanutega töötavatele terapeutidele. Õppekava keskendub praktilistele aspektidele, mis on olulised teraapiaruumides, et tagada ohutu ja puhas keskkond nii endale kui ka klientidele

Juhul, kui soovid teada: 

  • millised nõuded on teraapiateenuse pakkumisel kombineerides tervisekaitsenõudeid ilu- ja isikuteenuste osutamisele ning nõuded haiglavälise eriarstiabi osutamiseks vajalikele ruumidele;
  • millised on nõuded personali isiklikule hügieenile, kätehügieenile, tööriietusele ja isikukaitsevahendite kasutamisele;
  • kuidas puhastada- ja desinfitseerida töövahendeid ja -tööpindu, valides selleks sobivad vahendid ja meetodid;
  • millised nõuded on tööruumide korrashoiule;

siis oled oodatud koolitusele, kus kõigsest sellest ja paljust muust räägime ning toome praktilisi näiteid. 

Eesmärk:
Koolituse eesmärk on anda teraapia ja taastusravi valdkonna terapeutidele põhjalikud ohutus- ja hügieenialased teadmised ja praktilised oskused, mis võimaldavad luua ohutu ja puhta töökeskkonna ning ennetada nakkushaiguste levikut. Osalejad saavad teadmised isikliku hügieeni olulisusest, erinevatest puhastus- ja desinfitseerimisvõimalustest ning õpivad, kuidas kohandada eeskujulikku hügieenikäitumist erinevates teraapiavormides ja vastavalt klientide vajadustele.

Koolituse tulemusel:
teab osaleja, mis on hügieeni mõiste ja roll ning olulisus töökeskkonnas.
Osaleja oskab tagada isikliku hügieeni nõuded teraapiatöös. Oskab puhastada ja ning vajadusel ohutult desinfitseerida töövahendeid ja -pindu. Teab nakkushaiguste levikust ja tõrjest ja oskab kohandada hügieenikäitumist erinevates teraapiavormides.

Kuidas:
Registreeri koolitusele koolituskalendris pakutud kuupäevadel. Koolituse saad mugavalt soetada ka e-poest, pakume selleks erinevaid makselahendusi. Juhul, kui sobivat kuupäeva ei leia, siis oleme paindlikud ka lisakuupäevade leidmisel.

Koolitus 5 AK tundi. 

Õppekava: Hügieeni ABC teraapiakabinetis (5ak)

Programm:
Koolitajad: Koolitust viivad läbi Eesti esimese ja ainsa hügieenikooli Cleanella asutaja Angela Anton ning TegevusTe arendus- ja teraapiakeskuse asutaja Grete Eiche.