BIOTSIIDI KUTSELISE KASUTAJA KOOLITUS

BIOTSIIDI KUTSELISE KASUTAJA KOOLITUS ILU- JA ISIKUTEENUSTE OSUTAMISEL TÖÖTADES ANTISEPTIKUMIDEGA JA DESINFITSEERIVATE AINETEGA SEADMETE, INSTRUMENTIDE NING PINDADE PUHASTAMISEL

Juhul, kui soovid:

  • oma töös kasutada biotsiide ohtult nii inimese hügieeni tagamisel kui seadmete, instrumentide ja pindade desinfitseerimisel;
  • saada ülevaadet biotsiidide kasutamist reguleerivatest õigusaktidest;
  • teada, mis on ohutuskaart ja kuidas seal olevat infot kasutada tööprotsessides;
  • teada, kuidas seadmed, instrumendid ja pinnad saastuvad ning kuidas valida toimaine põhiselt sobilikku desinfitseerivat aintet;
  • teada, milliseid isikukaitsevahendeid peaks biotsiididega töötamisel kasutama;
  • teada oma kohustusi ja õigusi biotsiidide käitlemisel ja oskad käituda kemikaaliõnnetuse korral;
  • teada, kuidas kemikaale/biotsiide utiliseerida seadusega ettenähtud korras,

siis oled oodatud koolitusele, kus anname teadmised kuidas oma töös ohutult ja tulemuslikult klientide teenindamisel ja pindade ning töövahendite puhastamisel käidelda kemikaale ja biotsiide.

Eesmärk:
Saada aru kemikaalide kasutamisega kaasnevatest ohtudest inimese tervisele ja keskkonnale. Osata lugeda kemikaalide ohutuskaarti ja vastavalt sellele valida isikukaitsevahendeid. Hinnata oma töös käte hügieeni tähtsust ja kasutab õigeid kätehügieeni võtteid.

Koolituse tulemusel:
omad ülevaadet biotsiidide kasutamist reguleerivatest õigusaktidest, oskad leida sellekohast informatsiooni ja kasutad oma tööprotsessis biotsiide ohutult nii enda kui oma kliendi hügieeni tagamisel samuti seadmete ja instrumentide ning pindade desinfitseerimsel.

Kuidas:
Registreeri ennast koolituskalendris pakutud kuupäevadel koolitusele. Koolituse saad mugavalt soetada ka e-poest, pakume selleks erinevaid makselahendusi. Juhul, kui sobivat kuupäeva ei leia, siis oleme paindlikud ka lisakuupäevade leidmisel.
Koolitus 9 AK tundi, mille jagame kahele koolituspäevale.

Õppekava on esitatud ja kinnitatud vastavalt biotsiidiseaduse § 38 2 (2) kahjuritõrjuja kutse andjale.
Õppekava: 

Biotsiidi kutselise kasutaja koolitus ilu- ja isikuteenuste osutamisel töötades antiseptikumidega ja desinfitseerivate ainetega seadmete, instrumentide ning pindade puhastamisel (9 ak)

Angela
5189243
angela@cleanella.ee